ALGEMENE VOORWAARDEN

 


Door de website van longtallsally.com te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden, die, samen met ons privacy beleid, de relatie tussen Long Tall Sally en uzelf regelen met betrekking tot het gebruik van deze website.

De term LTS verwijst naar Long Tall Sally, de eigenaar van longtallsally.com, waarvan het hoofdkantoor zich bevind op 25 Camperdown Street, London E1 8DZ, Verenigd Koninkrijk. Long Tall Sally is een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland onder nummer 1240753.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

De inhoud van longtallsally.com is uitsluitend voor uw informatie en voor het doel van het gebruik van de website. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Noch LTS, noch enige derde partij biedt enige garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor dergelijke onjuistheden of fouten binnen de toepasselijke wetgeving.

Uw gebruik van de informatie en het materiaal op deze website is uitsluitend op eigen risico, LTS kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden. Het is uw verantwoordelijkheid om te verifiëren dat alle producten, services of informatie die beschikbaar zijn via deze site, voldoen aan uw specifieke vereisten.

Deze website bevat materiaal waarvan LTS de eigenaar of licentiehouder is. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, ontwerp, lay-out, presentatie, uiterlijk en afbeeldingen. Reproductie is ten strengste verboden, behalve in overeenstemming met de copyright kennisgeving die deel uitmaakt van deze voorwaarden.

Elk ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit. Deze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om u extra informatie te geven. Ze wijzen niet op de goedkeuring van deze websites door LTS. LTS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de voorgestelde website (s).

Uw gebruik van deze website is onderworpen aan de wetten van Engeland, Schotland en Wales. In geval van betwisting, zal ons klantenserviceteam alles doen om het snel te verhelpen. Als u niet tevreden bent met het resultaat, is alternatieve geschillenbeslechting beschikbaar, inclusief online geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr/a