ONS VERANTWOORDELIJKE INKOOPBELEIDWe weten dat jij er belang aan hecht hoe de kleren die je koopt bij Long Tall Sally zijn gemaakt. Onze toewijding vindt zijn weerslag in het inkopen van onze producten bij een klein aantal leveranciers in de wereld met wie we een nauw samenwerkingsverband hebben opgebouwd. Als resultaat zijn wij in staat gebleken onze klanten consequent kwaliteitsproducten te bieden met een pasvorm voor lange vrouwen We werken op dit moment met fabrieken in het VK, Turkije, India, Sri Lanka, Roemenië, Macedonië, Bulgarije, China en Vietnam.

Al onze leveranciers onderschrijven uitdrukkelijk de Long Tall Sally-code voor verantwoordelijk gedrag en nemen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige, faire, legitieme en humane werkomstandigheden.

De gedragscode van Long Tall Sally die onze leveranciers ondertekenen is:

 • Tewerkstelling wordt in vrijheid gekozen.
 • Wij steunen de invoering van de wet tegen moderne slavernij en de toezegging van de Britse regering om misbruik en uitbuiting van werknemers, zowel in dit land als in het buitenland te stoppen en voorkomen.
 • Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen worden gerespecteerd.
 • Werkomstandigheden zijn veilig en hygiënisch.
 • Kinderarbeid is niet toegestaan.
 • Lonen voldoen aan wettelijke eisen.
 • Geen buitensporige werktijden.
 • Er wordt niet gediscrimineerd.
 • Een reguliere baan wordt verschaft.
 • Agressieve of onmenselijke behandeling is verboden.
 • Activiteiten voldoen aan regels die ter plaatse gelden.
 • Managementsystemen voor het monitoren van deze principes zijn aanwezig.

 • Producten met veren en dons.

  Wij eisen dat onze leveranciers zich inzetten voor het verzekeren van een hoog niveau van dierenwelzijn in alle fasen van de leveringsketen. Onze leveranciers hebben ons daarom verzekerd dat de veren en het dons dat wordt verwerkt in Long Tall Sally-kleren een bijproduct zijn van de voedselketen.

  Angoraproducten

  In het licht van informatie vrijgegeven over de onaanvaardbare behandeling van angorakonijnen, hebben we besloten om de productie van alle angoraproducten te stoppen.


  Verklaring over moderne slavernij voor Long Tall Sally

  Long Tall Sally is een wereldwijde detailhandelaar, met inbegrip van het VK.

  Long Tall Sally is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, en die van zijn leveranciers, om op ethische wijze te handelen. Als onderdeel van deze verantwoordelijkheid erkennen wij de vereisten van de Modern Slavery Act 2015. Derhalve doet Long Tall Sally zijn best om ervoor te zorgen dat er voldoende transparantie is binnen zowel de organisatie zelf als binnen het leveranciersbestand.

  Voor wat de leveranciers betreft heeft Long Tall Sally de Service Level Agreements ('SLA') die bestaan met zijn belangrijkste leveranciers gewijzigd, teneinde de vereiste van naleving van de Modern Slavery Act 2015 te vermelden. De wijziging van de SLA is ook inclusief het verzoek aan onze leveranciers om de gedragscode van Long Tall Sally na te leven en de nalevingsverklaring met betrekking tot dit onderwerp in te vullen en te ondertekenen. Onze beoordelingsprocedure van leveranciers is gewijzigd, teneinde rekening te houden met de beloften en acties die onze leveranciers nemen om de Modern Slavery Act 2015 na te leven.

  Long Tall Sally wil dat zijn klanten er zeker van kunnen zijn dat zowel Long Tall Sally als zijn zakelijke partners hun werknemers eerlijk behandelen, met respect voor hun mensenrechten.

  Long Tall Sally zal niet samenwerken met organisaties waarvan bekend is dat ze doelbewust betrokken zijn of zijn geweest bij mensenhandel of moderne slavernij.

  Klik hier om het getekende document van 2017 te downloaden

  Klik hier om het getekende document van 2018 te downloaden