#TALLERANDSTRONGER is een programma dat tot fysieke activiteit stimuleert. Houd rekening met de risico's ervan en consulteer een medisch deskundige voor je aan fysieke activiteiten begint. Long Tall Sally is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor letsel of schade die je kunt ondervinden door het gebruik van, of niet kunnen gebruiken van de functionaliteit van het #TALLERANDSTRONGER-programma